Bộ Sưu Tập Font Chữ Việt Hoá Đẹp Mắt Dành Cho Thiết Kế

Tài liệu
Bộ Sưu Tập Font Chữ Việt Hoá Đẹp Mắt Dành Cho Thiết Kế
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
[​IMG]
 1. (Nguồn : Vietdesigner)
Các font trong bộ này:
 • FS Daxline Reg + Thin
 • FS Diavlo Black + Bold + Book + Light + Medium
 • FS Bella
 • FS Bookeyed Sadie Roman
 • FS Clan Pro Narrow Ultra
 • FS Fabrizio
 • FS Gill Sans MT Pro Med + Med Italic
 • FS Lighthouse
 • FS Maksim
 • FS Lust Script
 • FS Neusa Reg + Bold
 • FS P22 Marcel Script Pro
 • FS Port Reg
 • FS Sildetas Bold + Thin
 • FS Sinffonia Basic
 • FS Siruca
 • FS Squirrel
 • FS St Mika
 • FS Tangie Black
 • FS Trajan Pro Reg + Bold
 • FS Vindeco
 • FS Zulia Pro
 • FS Wolf in the city

Hiện có bình luận