Share Code Upload File To Google Driver PHP

Tài liệu
Share Code Upload File To Google Driver PHP
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Demo ảnh:

Chức năng
  1. Upload file lên google driver
  2. Get link Fshare
  3. Get link Google Driver
  4. Download video Youtube
  5. Download video Facebook

Hướng dẫn cài đặt

  1. Upload code trong thư mục Code UpFile Google Drive\Code lên server
  2. Import file SQL trong thư mục Code UpFile Google Drive\payadsco_UPDOWSF.sql vào database
  3. Config tại file config.php

Hiện có bình luận