Source InstaCard pure HTML CSS

Tài liệu
Source InstaCard pure HTML CSS
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Note: Đáng ra có Feature Export ra PNG nhưng do cái html2canvas nó hơi sida (thiếu filter) nên đành bắt anh em chụp màn hình rồi ghép lại tạm :")

FEATURE:

  • Cho phép sửa nội dung card nhanh chóng (sửa như word thôi).
  • Thay ảnh avatar, thay ảnh nền
Nguồn: MonokaiJsp


Hiện có bình luận