Share code tự động trả lời tin nhắn cá nhân

Tài liệu
Share code tự động trả lời tin nhắn cá nhân
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào


Tròn House | Vì sao màu sắc hình ảnh lại khác nhau khi đăng tải ... Sử dụng sẽ tự động trả lời tin nhắn cho người khác chạy bằng cookie. Cách hoạt động như sau :
- GET tất cả các tin nhắn chưa đọc ( max 10).
- Get nội dung tin nhắn họ nhắn.
- Lấy nội dung đó song sẽ tìm kiếm %like% trong database nội dung gần khớp với tin nhắn và gửi lại cho người đó.

Lưu ý nhỏ
- Cookie GET ở Việt Nam thì phải chạy Hosting Việt Nam.
- Viết trên curl thì hosting, vps phải hỗ trợ curl.
- Cron job 1 phút 1 lần. ( bất tiện).

Nhược điểm
- Do chạy trên PHP nên cron 1 phút khá lâu, nên mình đã viết trên nodejs và share bản này cho mọi người.

Hướng dẫn
- Tải 2 file dưới về, upload sql lên và config.
- Add nội dung : /inbox.php?add
sửa $code = $get2[0]; thành $code = $get2[2];


Code
Data
Nguồn: ducnghia - toicontre.net

Hiện có bình luận