Share Soucre Gunny 3.0 đã từng online vài năm trước cho anh em trở về tuổi thơ

Tài liệu
Share Soucre Gunny 3.0 đã từng online vài năm trước cho anh em trở về tuổi thơ
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Thông tin:
Phiên bản: 3.0
Flash: VNG
Fixed: 70%
Link server: http://www.mediafire.com/file/gl8jngmmzaq7hmd/%2528Copy_of%2529_gun3.0.rar/file|
Res: https://docs.google.com/file/d/0B2rvCgzley8JeWUwWnN1Y3M1WHM/edit
Hướng dẫn sơ qua:
- Chạy web bằng IIS hoặc Xampp (Tested with IIS)
- Restore 3 file .bak bằng SQL
- Dùng Notepad++ chỉnh sửa IP, mật khẩu SQL, tên SQL, các đường dẫn(nếu có)
khuyến nghị nên dùng chức năng sau:

- Đăng nhập vào Microsoft SQL Server Management Studio: sql--> db_tank--> dbo.server.list tại đây sửa IP cho giống với bước vừa nãy
- Chạy lần lượt: 
SERVER\center\Center.Service.exe
SERVER\Fight\Fighting.Service.exe
SERVER\Road\Road.Service.exe

nếu không có lỗi là đã chạy thành công!
Nguồn: Sưu tầm
Lưu ý: đây là server cho ae trải nghiệm nên sẽ còn rất nhiều lỗi vặt :v

Update Res: https://www.fshare.vn/file/R8KVE42Q8OEO 

Hiện có bình luận