Share Đào Hoa Kiếm 2 / Tiên Biến 3+ FULL GM PANEL VM

Tài liệu
Share Đào Hoa Kiếm 2 / Tiên Biến 3+ FULL GM PANEL VM
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Đào Hoa Kiếm 2 do Funtap phát hành ( tên gốc : Tiên Biến 3)
Demo:

#Cách sử dụng

-Tải file về rồi làm theo hướng dẫn bên dưới

Giải nén ở D:

Chạy máy ảo VM, config máy ảo về IP 192.168.8.0, đăng nhập máy ảo :

-IP:192.168.8.128
-TK:root
-Pas:123456
Khơi chạy server: Chạy SecureCRSecure, rồi nhấn nút xanh hoặc dùng app Xshell 5 với lệnh
PHP Code:
cd /data/game/agent/yx03_dev_s1/server./start.sh 
LINK GM Panel:  http://192.168.8.128:81/yx03_dev_s1/admintool
PHP Code:
ID admin PASS 123456 
Nguồn : clbgameviet

Hiện có bình luận